Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt.
Nowe horyzonty w medycynie:
innowacyjne rozwiązania dla zdrowia i życia

Tytuł projektu badawczego:  Nowe horyzonty w medycynie: innowacyjne rozwiązania dla zdrowia i życia


Początek projektu badawczego: 01.03.2023 roku


Elementem projektu badawczego jest monografia pod tym samym tytułem [20 pkt.] : Nowe horyzonty w medycynie: innowacyjne rozwiązania dla zdrowia i życia


Zgłoszenie można przesłać na adres: zdrowie@know-press.eu


Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopismach naukowych:

• Humanities and Social Sciences Reviews (20 pkt.)