Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt.
NAUKI HUMANISTYCZNE W XXI WIEKU: NOWE KONTEKSTY, NOWE WYZWANIA

Tytuł projektu badawczego:  NAUKI HUMANISTYCZNE W XXI WIEKU: NOWE KONTEKSTY, NOWE WYZWANIA


Początek projektu badawczego: 01.03.2023 roku


Elementem projektu badawczego jest monografia pod tym samym tytułem [20 pkt.] : NAUKI HUMANISTYCZNE W XXI WIEKU: NOWE KONTEKSTY, NOWE WYZWANIA


Zgłoszenie można przesłać na adres: redakcja@know-press.eu


Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopismach naukowych:

• Humanities and Social Sciences Reviews (20 pkt.)