Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. Żywność fermentowana – aspekty dietetyczne, technologiczne i zdrowotne 

Tytuł projektu badawczego:  Żywność fermentowana – aspekty dietetyczne, technologiczne i zdrowotne


Początek projektu badawczego: 01.03.2023 roku


Termin przyjmowania zgłoszeń: przedłużony do końca czerwca 2023 roku.


Elementem projektu badawczego jest monografia pod tym samym tytułem [20 pkt.] : Żywność fermentowana - aspekty dietetyczne, technologiczne i zdrowotne

 

Zgłoszenie można przesłać na adres: zdrowie@know-press.eu


Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopismach naukowych:

• Humanities and Social Sciences Reviews (20 pkt.)


Kierownik projektu badawczego:
Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Rada naukowa projektu:

1)    Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

2)    Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT, Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

3)    Dr hab. inż. Mirosława Teleszko, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

4)    Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie. 

5)    Prof. dr hab. inż. Joanna Wyka, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.