Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym realizowanym wspólnie z Cyprus Science University,

Tytuł projektu badawczego: Wyzwania ekonomii i finansów w XXI wieku


Początek projektu badawczego: 01.02.2023 roku


Elementem projektu badawczego jest monografia pod tym samym tytułem [20 pkt.] : Wyzwania ekonomii i finansów w XXI wieku


Zgłoszenie można przesłać na adres: gospodarka@know-press.eu


Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopismach naukowych:

• Humanities and Social Sciences Reviews (20 pkt.)

• Journal of Applied Economic Sciences (40 pkt.)

• Journal of Environmental Management and Tourism (70 pkt.)


Zapraszamy do udziału w konferencji: [05-07.05.2023, Cyprus Science University]