Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym realizowanym wspólnie z Cyprus Science University,

Kierownik projektu badawczego/ Redaktor monografii naukowej:

dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska

Tytuł projektu badawczego: Prawo i administracja. Wiedza, nauka, twórczość

oczątek projektu badawczego: 01.02.2023 roku


Elementem projektu badawczego jest monografia pod tym samym tytułem [20 pkt.] :
Prawo i administracja. Wiedza, nauka, twórczość


Zgłoszenie można przesłać na adres: prawo@know-press.eu


Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopismach naukowych: 

• Humanities and Social Sciences Reviews (20 pkt.)


Zapraszamy do udziału w konferencji: [05-07.05.2023, Cyprus Science University]