Zapraszamy do udziału w konferencji on-line:
Ninth Edition of International Conference on Economics & Social Sciences (E&SS 2023), May 5- 7, 2023, Kyrenia in North Cyprus

Zaczynamy od GŁÓWNEJ informacji -> godziny podane w programie konferencji są podane wg. czasu w Turcji (czyli jeżeli w programie jest godz. 12, to dla nas (wg. czasu z Warszawy) będzie to godz 11.00).

Turcja godz. 12.00 -> Warszawa godz. 11.00

Pliki do pobrania:

Aktualności

Konferencja odbędzie się w dniach: 05-07.05.2023 r. 


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 20.04.2023 r. 


Głównym organizatorem konferencji jest: Cyprus Science University


Uczelnie współorganizujące konferencję: Daugavpils University, Gjakova “Fehmi Agani” University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev, University of Roehampton, InnovaSteps Foundation, Vytautas Magnus University, Lahore College for Women University, The Polytechnic of Guarda 


Panele tematyczne:  Ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, prawo, pedagogika, socjologia, bezpieczeństwo, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, [inne? – do ustalenia po konsultacji mailowej] 


Udział w konferencji

czynny - wygłoszenie prezentacji online (z wykorzystaniem platformy zoom).

bierny - przesłanie prezentacji.


Opłaty za udział w konferencji: 400 zł; rada naukowa: 150 zł 


Email: konferencja@know-press.eu