Zapraszamy do udziału w konferencji on-line: 14th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2023) 

Pliki do pobrania:

Aktualności

Program konferencji jest już: do pobrania ->

Uwaga:
Prosimy mieć na uwadze różne strefy czasowe.
Np. Jeżeli w programie konferencji podana jest godzina 12.00 (Wilno) to u nas będzie godzina 11.00.

Konferencja odbędzie się w dniach: 25-26.02.2023 r. 


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 20.02.2023 r. 


Głównym organizatorem konferencji jest: Vilnius University of Applied Sciences


Uczelnie współorganizujące konferencję: Cyprus Science University, Daugavpils University, Gjakova “Fehmi Agani” University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev, University of Roehampton, InnovaSteps Foundation, Vytautas Magnus University, Lahore College for Women University, The Polytechnic of Guarda 


Panele tematyczne:  Ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, prawo, pedagogika, socjologia, bezpieczeństwo, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, [inne? – do ustalenia po konsultacji mailowej] 


Udział w konferencji

czynny - wygłoszenie prezentacji online (z wykorzystaniem platformy zoom).

bierny - przesłanie prezentacji.


Opłaty za udział w konferencji: 400 zł; rada naukowa: 150 zł 


Email: konferencja@know-press.eu