Zapraszamy do udziału w konferencji on-line:
6th International ceo social sciences congress, ceo congress,
acacia university, arizona, usa

Pliki do pobrania:

Aktualności

Konferencja odbędzie się w dniach: 05-07.05.2023 r. 


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 20.04.2023 r. 


Głównym organizatorem konferencji jest: Cyprus Science University


Uczelnie współorganizujące konferencję: Daugavpils University, Gjakova “Fehmi Agani” University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev, University of Roehampton, InnovaSteps Foundation, Vytautas Magnus University, Lahore College for Women University, The Polytechnic of Guarda 


Panele tematyczne:  Ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, prawo, pedagogika, socjologia, bezpieczeństwo, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, [inne? – do ustalenia po konsultacji mailowej] 


Udział w konferencji

czynny - wygłoszenie prezentacji online (z wykorzystaniem platformy zoom).

bierny - przesłanie prezentacji.


Opłaty za udział w konferencji: 400 zł; rada naukowa: 150 zł 


Email: konferencja@know-press.eu