Zapraszamy do udziału w konferencji on-line:
3rd International Conference on Educational and Social Studies (IECESS 2023), 

which will be held on November 30 – December 1, 2023 

in Spain, GranAda University

Aktualności

Email: konferencja@know-press.eu

Konferencja odbędzie się w dniach: 30.11-01.12.2023 r.   


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 15.11.2023 r.


Głównym organizatorem konferencji jest: Granada University


Uczelnie współorganizujące konferencję: Umiversity of Granada, University of Bucharest, Vilnius University of Applied Sciences, Cyprus Science University, Daugavpils University, Gjakova “Fehmi Agani” University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev, University of Roehampton, InnovaSteps Foundation, Vytautas Magnus University,
Lahore College for Women University and The Polytechnic of Guarda


Panele tematyczne [poniżej zamieszczono szczegółową listę paneli tematycznych]: 


Udział w konferencji

czynny - wygłoszenie prezentacji online (z wykorzystaniem platformy zoom).

bierny - przesłanie prezentacji.


Publikacje, które będą wydane w ramach konferencji (z nr ISBN):

Abstract book - prosimy o przesłanie abstraktu (ok. 10-20 zdań)

Proceeding book- prosimy o przesłanie artykułu (ok. 2-3 strony)


Opłaty: 

udział w konferencji: 400 zł; 

rada naukowa: 150 zł; 

komitet organizacyjny [kontakt mailowy]


Email: konferencja@know-press.eu

Sekcje naukowe <- rozwiń

Medical / Health Sciences

Alternative medicine

Burnout

Crew resource management (CRM)

Eating disorders

Faith healing

Herbal medicine

Holistic care Medical ethics

Meditation

Neurobiology

Pandemics

Patient education

Postnatal (postpartum) depression

Radiation

Sexually-transmitted diseases (STDs)

Substance abuse

Support groups

Vaccination

Vitamin supplements

Weight loss Public Health

Nursing

Occupational Therapy


Educational Sciences

Vocational Education

İnclusion in Education

Medical Education

Curriculum Development

Gender in Education

Educational Psychology

Counselling & Guidance

Educational Administration

Educational Planning

School Development

Educational Leadership

History of Education

Bilingual Education

Intercultural Education

Testing & Assessment

Distance Education

Teacher EducationLinguistics

Sociolinguistics

Neurolinguistics

Comparative Linguistics

Anthropological Linguistics

Psycholinguistics

Historical Linguistics

Biolinguistics  

Digital languages

Lexicology

Translation Studies

Dialectology 

Etymology 

Semantics 

SemioticsLanguage Studies

Evolution of Language

Language & Globalization

Language & Culture

Foreign Langage LEarning

Language Acquisiton

Language Education Policies

Disability and Language Learning

ICT in Language Teaching &

Learning

Interdisciplinary Research in Languages


Law 

Law and Economics

Legal Theory

Administrative Law 

Commercial Law 

Communication and Information 

Comparative Law 

Constitutional 

Criminal Law 

European Law 

Family and Inheritance Law 

Financial Law 

International Law


Environmental Studies

Human environments

Health and the environment

Human demography

Consumption, waste, economic

externalities

Sustainability

Environmental equity

Environment & Well-being

Human interests in the natural sciences

Environmental Chemistry

Athmosphereic Sciences


Economics

General Economics

Microeconomics

Development Planning and Policy

Schools of Economics

International Economics

Public Economics

Labor Economics

Production and Organizations

Public Finance

Economic Policy

International Finance

Comparative Economic Systems

Economic Systems


Literature Studies

Poetry and Prose

Language and Gender

Discourse Analysis

Literature and History

Contemporary Literature

Literature and Other Arts

World languages & Literature

Comparative Literature


Islamic Theology

Religion & Social Transformation

Psychology of Religion

Spirituality

Ethics Studies

Religion and Digitalization

Philosophy of Religion

Sociology of Religion

Study of Religion

Theology


Psychology

History of Psychology

Research Methods in Psychology

Psychology and gender studies

Psychology and spirituality

Psychometry and assessment

Research in psychotherapy

Organizational psychology

Cognitive psychology

Motivation

Neuroscience


Geographical Studies

Human Geography

Political Geography

Geology

Cultural Geography

Economic Geography

Geographical Information Systems (GIS)

Water Resources Geography

Natural resources

Urban Geography

Urban Studies

World Geography

Local relations to the environment

Fringe regions and peripheries

Minorities

Climatology

Landscape Ecology

Coastal Geography

Environmental Geograph


Business Management & Administration

Public Relations

Stress Management

Total Quality Management

Business Performance Management

Communications Management

Change Management

Business Statistics

Leadership

Strategic Management

Organizational Behavior

Human Resources

Talent Management

Organizational Psychology

Group Dynamics


Sociology

Sociology of Education

Sociology of Religion

Social Psychology

Political Sociology

Sociology of Law

Social disorganization

Social Psychiatry

Rural Sociology

Urban Sociology

Identity

Sociology of Literature

Social Gender