Zapraszamy do udziału w konferencji on-line:
Samarkand Branch of Tashkent University of Economics, Uzbekistan (Host University for 7th CEO Congress)

Aktualności

7. CEO Congress Program.pdf

<- program konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach [zmiana terminu z przyczyn organizacyjno-technicznych]: 23-24.09.2023 r.   


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 16.09.2023 r.


Głównym organizatorem konferencji jest: Samarkand Branch of Tashkent University of Economics


Uczelnie współorganizujące konferencję: Acacia University (Host University for 6th CEO Congress), IPMI International Business School (Host University for 5th CEO Congress), Mohanlal Sukhadia University (Host University for 4th CEO Congress),  International Vision University, Alfred Nobel University (Host University for 3rd CEO Congress), International Gorazde University (Host University for 1st CEO Congress), Nişantaşı University, University of Prizren, Cyprus West University, Central Asian American University, Insec,  NCM Publishing, CEO Tekmer, Universitas Bhayangkara, Universitas Ghara Karya and Ostim Technical University.


Panele tematyczne [poniżej zamieszczono szczegółową listę paneli tematycznych]: 


Udział w konferencji

czynny - wygłoszenie prezentacji online (z wykorzystaniem platformy zoom).

bierny - przesłanie prezentacji.


Publikacje, które będą wydane w ramach konferencji (z nr ISBN):

Abstract book - prosimy o przesłanie abstraktu (ok. 10-20 zdań)

Proceeding book- prosimy o przesłanie artykułu (ok. 2-3 strony)


Opłaty: 


Dodatkowa oferta:Email: konferencja@know-press.eu