laboratorium współpracy naukowo-biznesowej "KnowNet: Science Hub"

Szanowni Państwo,

Laboratorium Wiedzy AB wraz z ECLSS uruchomia Laboratorium Współpracy Naukowo-Biznesowej "KnowNet: Science-Business Hub" dotyczące możliwej współpracy między naukowcami z Polski a naukowcami z innych krajów. 


Nasz projekt ma na celu stworzenie dynamicznego i interaktywnego miejsca spotkań dla naukowców i przedstawicieli biznesu.

Projekt umożliwi wymianę pomysłów, informacji i zasobów, jak również będzie sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i budowaniu międzynarodowych zespołów badawczych.


Proszę o kliknięcie w poniższy link i wybór form współpracy, które Pana/Panią interesują: