Pomagamy w nastepujących obszarach Naukowych:

Udział w radzie naukowej czasopism naukowych

Pomoc w realizowaniu projektu badawczego na uczelni zagranicznej

Pomoc w stażu naukowym na uczelni zagranicznej

Researching czasopism naukowych

Inne...?