Aktualności:

Konferencja on-line -(zmiana terminu)
[26-27.06.2023, university of Bucharest]

Konferencja on-line
[05-07.05.2023,Cyprus science university]

Dziękujemy za udział w konferencji

[marzec 2023] Projekt badawczy: Żywność fermentowana - aspekty dietetyczne, technologiczne i zdrowotne

[luty 2023] Projekt badawczy: Wyzwania ekonomii i finansów w XXI wieku

[marzec 2023] Projekt badawczy:
NAUKI HUMANISTYCZNE W XXI WIEKU:
NOWE KONTEKSTY, NOWE WYZWANIA

[luty 2023] Projekt badawczy: Zarządzanie i logistyka w XXI wieku

[marzec 2023] Projekt badawczy:
Nowe horyzonty w medycynie: Innowacyjne rozwiązania dla zdrowia i życia

[luty 2023] Projekt badawczy:
Prawo i administracja. Wiedza,
nauka, TWÓRCZOŚĆ

Konferencja on-line
[25-26.02.2023, Wilno, Litwa]

Abstract book - jest już dostępny

Pomoc w wydaniu monografii naukowej

Kompleksowa usługa:
badania ankietowe 
+ statystyczna analiza
wyników

Statystyczna analiza danych

Researching naukowy